Følg Runar Vatne på vei til verdens tak

Utstyr

Jumar

Jumar, brukes for å sikre seg på vei oppover i fjellet.