Følg Runar Vatne på vei til verdens tak

Utstyr

Lommeknive

Chris Reeve lager verdens beste lommekniver.