Følg Runar Vatne på vei til verdens tak

Utstyr

Moderne 8 tall

Moderne 8 tall, brukes til å file seg nedover.