Følg Runar Vatne på vei til verdens tak

Utstyr

Reparasjonsustyr

Det er alltid noe som går i stykker på en lenger tur så litt reparasjonsustyr er lurt å ha med.