Følg Runar Vatne på vei til verdens tak

Utstyr

Teltlykt

Telt lykt, ren luksus som egentlig ikke er nødvendig.